5tengelyen -
biztos kézzel

ÖT TENGELYEN – BIZTOS KÉZZEL 2019

Országos, felmenő rendszerű közlekedésbiztonsági vetélkedő

a NiT Hungary szervezésében, az ORFK-OBB támogatásával

 

VERSENYSZABÁLYZAT

Az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság támogatásával a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NiT Hungary) 2019-ben „5 tengelyen – biztos kézzel” címmel országos, felmenő rendszerű közlekedésbiztonsági versenysorozatot (a továbbiakban: verseny) rendez, melynek általános és részletes feltételei az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra.

 

A verseny szervezője:

Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NiT Hungary)

Cím: 1108 Budapest, Újhegyi út 3/a.

Postacím: 1476 Budapest 100, Pf. 63.

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: +36/1/264-5040

A Verseny célja:

A szakmai és munkáltatói szempontból legjobban felkészült, járművét a legmagasabb szintű vezetéstechnikai tudással és legnagyobb biztonsággal kezelő magyar kamionsofőr kiválasztása.

 

 

1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

 

1.1.      Személyi feltételek:

A versenyen – az 1.2. pontban foglaltak szerinti eltéréssel – részt vehet minden közúti közlekedési szolgáltatásként díj ellenében közúti árutovábbítást, vagy sajátszámlás áruszállítást végző magyar székhelyű gazdálkodó szervezet munkavállalója, illetve az az egyéni vállalkozó, aki a tevékenységi engedéllyel rendelkező gazdálkodó gépjárművezetője is egyben, aki magyar állampolgár és rendelkezik

a)      érvényes, legalább C+E kategóriás magyar gépkocsi-vezetői engedéllyel,

b)      érvényes GKI kártyával,

c)      negatív alkoholteszttel.

Az a) - b) pontokban foglalt feltételeknek való megfelelés a nevezés időpontjától döntő időpontjáig kötelező, azt a Versenybizottság a verseny időtartama alatt bármikor jogosult ellenőrizni.

Az alkoholteszt az elődöntők és a döntő során minden versenyhelyszínen a rendőrség által rendszeresített eszközzel kerül elvégzésre. A szervező a verseny során bármikor – akár szúrópróbaszerűen is – jogosult a résztvevők alkoholszintjét ellenőrizni. Amennyiben a résztvevő alkoholtesztje pozitív eredményt mutat, úgy a versenyből véglegesen kizárásra kerül. A kizárásról a szervezők jegyzőkönyvet állítanak ki. Az eredmény akkor pozitív, ha eléri vagy meghaladja a gépi meghajtású járművel a közúti közlekedésben történő részvételhez jogszabályban meghatározott értékhatárt. A kizárással szemben nincs helye kifogásnak. A verseny megkezdése előtt a helyszínen a résztvevő kérésére lehetőség van a mérés egy alkalommal történő megismétlésére.

A versenyen minden résztvevő saját felelősségére vesz részt. A verseny során minden résztvevő köteles betartani a szervező, a Versenybizottság és a pályabírók által meghatározott biztonsági utasításokat. Az utasítások be nem tartása okán bekövetkező balesetekből, sérülésekből eredő károkért a szervező felelősséget nem vállal.

 

1.2.      Kizáró feltétel:

A versenyen nem vehet részt a 6. (Díjazás) pont szerint meghatározott „Örökös Legkiválóbb Magyar Kamionsofőr” cím viselője.

1.3.      Tárgyi feltételek:

A regisztrációhoz és az online előselejtező végrehajtásához – amennyiben az megrendezésre kerül – számítógépes eszköz, internet-hozzáférés és e-mail cím szükséges. A versenyhez szükséges további tárgyi és egyéb feltételeket a szervező biztosítja.

 

2. NEVEZÉS

A részvételi feltételekben rögzített személyi feltételeknek megfelelő személy a www.5tengelyen.huinternetes oldal „Jelentkezés” menüpontja alatt kialakított online nevezési felületen, előzetes regisztrációt követően adhatja le nevezését, az ott előírt rovatok kitöltésével és mellékletek csatolásával.

2.1.      Nevezési lap:

Az online nevezési lap minden rovatát hiánytalanul ki kell tölteni. A részvételhez előírt okmányoknak a verseny teljes időtartama alatt érvényesnek, az elektronikus formátumban beküldött okmányoknak jól olvashatónak kell lenniük.

A Nevezési lap mellékletei elektronikus (PDF, vagy JPG.) formátumban:

·           Legalább C+E kategóriára érvényes jogosítvány (mindkét oldal),

·           Lakcímkártya (kizárólag a lakcímet tartalmazó oldal),

·           GKI kártya (mindkét oldal)

2.2.      Nevezési határidő

A nevezés határideje: 2019. augusztus 11-én 24:00 óráig beérkezően.

Amennyiben a nevezési lap kitöltése hiányos, illetve az okirati másolatok hiányosak, vagy nem megfelelőek, úgy szervező erről értesíti nevezőt, akit ezen értesítést követően nevezési határidőn belül a nevezést megismételheti a nevezés ismételt megküldésével, vagy a mellékletként előírt okiratok jól olvasható fénymásolatának a NiT Hungary, 1476 Budapest 100. Pf. 63. postacímre postai úton történő megküldésével.

2.3.      Nevezés véglegesítése (a verseny résztvevője):

A nevezés és mellékletei beküldését követő 3 munkanapon belül a nevező egy visszajelző elektronikus levélüzenetet kap az általa a nevezés során megadott elektronikus levelezési címre a nevezés befogadásáról és az okiratok megfelelőségéről. A nevezés a visszajelző elektronikus levélüzenet megküldésével válik véglegessé, és a nevező ezzel válik a verseny résztvevőjévé (továbbiakban: résztvevő).

A nevezés befogadását visszaigazoló elektronikus levélüzenetben a nevező részére egy sorszám kerül megadásra, mely a verseny teljes ideje alatt egyéni azonosítószámként is szolgál.

Amennyiben a résztvevők létszáma a 40 főt meghaladja, úgya nevezés során megadott elektronikus levélcímre valamennyi résztvevő egy, a Versenyszabályzat 3. pontjában részletezett online előselejtező versenyrész végrehajtásához szükséges kiértesítést kap, illetve közlésre kerül az online előselejtező időpontja, valamint az előselejtező online felületének címe. Az online előselejtező Internetes oldalára való belépéshez a résztvevő a regisztráció során használt e-mail címet és jelszót használja.

Amennyiben nem kerül sor online előselejtezőre, úgy az elektronikus levélüzenet azon elődöntő helyszínét és időpontját tartalmazza, melyen a résztvevő részt vesz. Az elődöntő helyszínét a szervező jogosult meghatározni, annak módosítására nincs mód.

3.VERSENYHELYSZÍNEK, IDŐPONTOK

A Verseny felmenő rendszerben, legfeljebb három lépcsőben kerül megrendezésre.

Online előselejtező: a szervező az elődöntőben résztvevők létszámát legfeljebb 40 főben határozza meg. Amennyiben a befogadott érvényes nevezések alapján a résztvevők létszáma a 40 főt meghaladja, a szervező online előselejtező megtartásával választja ki az elődöntő 40 résztvevőjét.

Elődöntő: a döntő résztvevőinek kiválasztásanégy, eltérő időpontban megtartott elődöntővel történik.

Az elődöntők időpontjai:

  • 2019. szeptember 07. (szombat)
  • 2019. szeptember 08. (vasárnap)
  • 2019. szeptember 14. (szombat)
  • 2019. szeptember 15. (vasárnap)

Az elődöntők és a döntő helyszínét a szervező határozza meg, és a www.5tengelyen.huhonlapon teszi közzé. Az országos döntő helyszíne a zsámbéki drivingcamp Hungary vezetéstechnikai tanpálya (2072 Zsámbék, Drivingcamp út 1.).

A döntő időpontja: 2019. szeptember 28. (szombat).

Szervező fenntartja a jogot az elődöntők és döntő időpontjára / időpontjaira vagy helyszínére / helyszíneire meghatározottak előzetes meghatározására, megváltoztatására, új időpont / időpontok, vagy helyszín / helyszínek meghatározására, a résztvevők előzetes és soron kívüli tájékoztatása mellett.

4.     KÖZREMŰKÖDŐK

A Verseny során a feladatok végrehajtását, értékelését, az eredmények összesítését és kihirdetését háromtagú Versenybizottság végzi. A Versenybizottság elnöke az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottsága adott versenyhelyszínre delegált képviselője. A Versenybizottság állandó tagjai: Horváth Tibor és Teleki Lajos.

Az elődöntők során a gyakorlati feladatok végrajtásának ellenőrzésében, értékelésében és az időmérésben versenyhelyszínenként a szükséges létszámban a szervező által biztosított pályabírók működnek közre.

A döntő során az egyes feladatokra meghatározott helyszínek biztosításában, a feladatok végrehajtásának ellenőrzésében és az időmérésben, a szükséges létszámban a szervező által biztosított pályabírók működnek közre. A pályabírók köre kiegészül a vezetéstechnikai tanpálya vezető instruktorával, a vezető instruktor által a szükséges létszámban biztosított további instruktorokkal, illetve – amennyiben szimulátor-berendezés is alkalmazásra kerül – a szimulátor-berendezés instruktorával.

A Versenybizottság döntésével szemben ellenvetésnek, panasznak, óvásnak nincs helye. A pályabírók döntésével szemben a Versenybizottsághoz lehet fordulni a feladat végrehajtását követően azonnal. Az eredmény összesítését követően ellenvetésnek, panasznak, óvásnak nincs helye.

 

5.  A VERSENYSOROZAT LEBONYOLÍTÁSA

5.1.      ONLINE ELŐSELEJTEZŐ:

Az online előselejtező módja egy minden résztvevő részére egységes, elektronikus teszt kitöltése online felületen, meghatározott időkereten belül.

Az online előselejtező minden résztvevő számára egységesen azonos időpontban, 2019. augusztus 25-én (vasárnap) 16:00 órától kerül megtartásra, melyről a résztvevők a nevezéskor megadott értesítési címre e-mail üzenetben előzetesen kiértesítésre kerülnek.

A résztvevők a 2. NEVEZÉS pontban foglaltak szerint, elektronikus levélüzenetben meghatározott webcímen, a regisztráció során megadott elektronikus levelezési címmel és jelszóval bejelentkezve, az arra meghatározott pontos időintervallumban kapnak lehetőséget a teszt kitöltésére. Amennyiben a megkezdett teszt kitöltése az technikai okok miatt megszakad, a résztvevő egy alkalommal, ismételt bejelentkezéssel folytathatja a teszt kitöltését, a megmaradt időkeretben, és attól a kérdéstől, ahol a teszt válaszadás nélkül félbeszakadt.  A teszt ismétlésére, későbbi időpontban történő kitöltésére a mulasztás igazolása mellett sincs lehetőség.

A tesztek kiértékelése automatikus, a legtöbb pontszámot elérő 40 résztvevő kvalifikál az elődöntőkre.

Pontegyenlőség esetén – amennyiben a pontegyenlőségnek a legjobb 40 eredményt elérő résztvevő megállapítása szempontjából jelentősége van – az időkereten belül jobb időeredménnyel teljesítő résztvevő kvalifikálja magát az elődöntőre.

A résztvevők az eredményről, valamint az elődöntőben való részvételi lehetőségről elektronikus úton írásbeli visszajelzést kapnak, a teszt kitöltését követő 3 munkanapon belül. Az írásbeli visszajelzés tartalmazza azon elődöntő helyszínét, időpontját, melyen a résztvevő részt vesz.

Amennyiben az elődöntőbe jutott résztvevő a részvételt az elődöntő napját megelőzően legkésőbb 5 munkanapon belül az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.címre küldött levélben lemondja, úgy a szervező jogosult az elért ponteredmények szempontjából soron következő résztvevőt az elődöntőre berendelni.

 

5.2.      ELŐDÖNTŐ:

A résztvevők számaversenynaponként 10 fő.

A résztvevő a nevezés visszaigazolása során, vagy az online előselejtezőt követően részére küldött elektronikus levélüzenetben számára meghatározott versenyhelyszínén teljesítheti az elődöntő versenyfeladatait.

A résztvevő az elődöntőre köteles magával hozni a személyazonosságát igazoló okiratot, érvényes vezetői engedélyét, továbbá érvényes GKI kártyáját. Az okmányok érvényességét a Versenybizottság ellenőrzi.  

A résztvevő az elődöntő helyszínén kijelölt regisztrációs ponton regisztrálhat, ahol a szervezők elvégzik az alkoholtesztet, melynek negatív eredményét a résztvevő nevére kiállított versenylap hitelesítésével tanúsítják.

Az elődöntő írásbeli teszt kitöltéséből és gyakorlati feladatsor végrehajtásából áll. A teljesített írásbeli teszt és gyakorlati feladatsor egyenként értékelésre kerül, az eredmények az elődöntő végén összesítésre kerülnek.

Az elődöntő feladatai:

5.2.1.   Írásbeli teszt

A feladat írásbeli teszt kitöltése meghatározott időkereten belül.A tesztkérdéseket a szervező jelen Versenyszabályzat mellékleteként, nem nyilvánosan kezeli.

A részvevők az írásbeli teszt feladatot önállóan oldják meg, egymás feladatmegoldását nem láthatják, nem figyelhetik. Íróeszköz kivételével segédeszköz nem használható.

 

Az írásbeli teszt tematikája:

·         szociális előírások Európában, a vezetési és pihenőidők szabályai;

·         a menetíró készülékekre vonatkozó szabályok;

·         rakománykezelési- és rögzítési ismeretek;

·         üzemanyag-takarékos járművezetési ismeretek;

·         hazai és európai KRESZ ismeretek;

·         jármű-műszaki ismeretek;

·         közúti fuvarozási ismeretek.

Írásbeli teszt értékelése:

A tesztlapok kiértékelését a Versenybizottság megoldó kulcsok alapján végzi. Az elért pontszám a tesztlapon, a versenyző versenylapján és a jegyzőkönyvben rögzítésre kerül. A megoldások megtekintésére kizárólag a döntő napján és helyszínén van mód és lehetőség.

5.2.2.   Gyakorlati feladatsor

A gyakorlati feladatsor egy előre kijelölt és elrendezett szilárd burkolatú tesztpályán történő feladatsor végrehajtása, időkereten belül. A pontozás elveit és részleteit is tartalmazó gyakorlati feladatsort a szervező jelen Versenyszabályzat mellékleteként, nem nyilvánosan kezeli.

A versenyfeladatokat egy nyerges vontatóból és egy hozzá kapcsolt üres félpótkocsiból álló járműszerelvénnyel, illetve egyéb, a szervező által biztosított eszközökkel kell végrehajtani. A gyakorlati feladatok végrehajtásához szervező biztosítja az azonos típusú és felszereltségű járműszerelvényt. A szerelvény a vezetéstechnikai feladatnak megfelelően szétakasztásra is kerülhet.

A gyakorlati feladatsor egyes gyakorlatai, a végrehajtás módja és a pontozás elvei minden résztvevő részére azonosak, és a verseny helyszínén kerülnek közlésre és ismertetésre.

A feladatokat tartalmazó pálya előre felfestett vonalakkal, vagy bójákkal kerül kijelölésre. A pályaelhagyás hibapontot von maga után. Hibaponttal járó pályaelhagyásnak a pálya kijelölt vonalát teljes futófelülettel történő elhagyást, illetve bójákkal történő jelölés esetén a bójaérintést, illetve a két bóját összekötő képzeletbeli sáv belső szélének teljes futófelülettel történő elhagyását kell tekinteni.

A gyakorlati feladatsort előre meghatározott szintidőn belül kell teljesíteni. Hibaponttal járó időtúllépésnek a szintidő túllépését kell tekinteni. A versenyző időeredményét percben és másodpercben kell mérni.

A résztvevők kezdési sorrendjét a Versenybizottság jelenétében megtartott sorsolás határozza meg. A verseny megkezdése előtt valamennyi résztvevő sorszámot húz. A versenyfeladatok végrehajtását az egyes sorszámot húzó résztvevő kezdi, és a versenyzők kihúzott sorszámuk szerint, emelkedő sorrendben kezdik a feladat végrehajtását.

A gyakorlati feladatsor végrehajtását megelőzően a Versenybizottság képviselője a résztvevőkkel pályabejárás során közli a pontos feladatokat, a feladatok teljesítésének sorrendjét, a teljesítéssel elérhető pontszámokat, és a hibapontot eredményező hibalehetőségeket. A pályabejárást a résztvevőket egyenként legfeljebb ötfős csoportokra osztva kell elvégezni. A pályabejárást követő 10 percen belül a bejáráson részt vett legfeljebb öt fő – a sorsolás szerint meghatározott sorrendben – megkezdi a versenyfeladatok végrehajtását, ezt követően kerül sor a következő legfeljebb ötfős csoport részére megtartott pályabejárásra. A pálya előzetes kipróbálására nincs lehetőség.

A gyakorlati feladat megkezdése előtt minden résztvevő egy alkalommal beállítást végezhet a jármű ülésén és valamennyi visszapillantó tükrön. A feladat végrehajtása közben utólagos beállításokra nincs lehetőség.

A versenyfeladatok végrehajtását járó motorral kell megkezdeni, a feladatok végrehajtásának megkezdését a résztvevő a kürt használatával, hangjelzéssel jelzi a Versenybizottság és a pályabírók részére.

A gyakorlati feladatok végrehajtásának ellenőrzésében, a szintidők mérésében pályabírók is közreműködnek. A versenyfeladatok végrehajtását a pályabírók folyamatosan, míg a versenybizottság egyik állandó tagja a versenyjárműben, a résztvevő mellett helyet foglalva ellenőrzi.

Az elődöntő versenyfeladatainak végrehajtása közben azon versenyzők, akik a versenyfeladatot még nem teljesítették, elkülönítetten várakoznak, egymás teljesítését, feladatmegoldását nem láthatják, nem figyelhetik.

A szervezőkkel, a Versenybizottsággal, a pályabírókkal, a verseny személyzetével, illetve a versenytársakkal szemben tanúsított sértő, durva, trágár megnyilvánulás, illetve külső segítség igénybe vétele azonnali kizárást von maga után. A kizárás tényét a Versenybizottság jegyzőkönyvben rögzíti.

Gyakorlati feladatsor értékelése:

A Versenybizottság a pályabírók bevonásával a végrehajtást követően a gyakorlati feladatok végrehajtása során mért hibapontok számát feladatonként és összesítve, a mért idővel együttesen rögzíti a jegyzőkönyvben és a résztvevő versenylapján.

5.2.3.   Összesítés

Az elméleti és gyakorlati rész teljesítését a Versenybizottság az elméleti jegyzőkönyv és a versenylap alapján az eredményeket összesíti és az elért eredmények sorrendjében (legtöbb pontszám) az eredményeket kihirdeti.

Pontegyenlőségesetén a versenyzők sorrendjét az alábbi szempontok sorrendisége szerint kell meghatározni:

1.      a gyakorlati feladatsor összes pontszáma;

2.      a gyakorlati feladatsor elért időeredménye (a gyakorlati feladatsort jobb időeredménnyel teljesítő versenyző végez előrébb).

Változatlan pontegyenlőség esetén a pontegyenlőséggel érintett versenyzők sorrendjét az online selejtezőn elért helyezésnek megfelelően kell meghatározni.

Továbbjutás a Döntőbe:

Az elődöntők első helyezettjei elért pontszámtól függetlenül továbbjutnak az országos döntőbe.

Az elődöntők első helyezettjein felül az elődöntők összesített eredménye alapján a legmagasabb pontszámot elérő további hat (6) fő versenyző szintén továbbjut az országos döntőbe.

Az elődöntők összesített eredményében döntőbe jutást befolyásoló pontegyenlőség esetén a pontegyenlőségre vonatkozó fenti szabályok irányadók.

Amennyiben a döntőbe jutott résztvevő a részvételt a döntő napját megelőzően legkésőbb 3 munkanapon belül az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.címre küldött levélben lemondja, úgy a szervező jogosult az elért ponteredmények szempontjából soron következő résztvevőt a döntőre berendelni.

5.3.    DÖNTŐ

A döntő résztvevőinek száma 10 fő.

A résztvevő a döntőre minden esetben köteles magával hozni a személyazonosságát igazoló okiratot, továbbá érvényes vezetői engedélyét.

A résztvevő az elődöntő helyszínén kijelölt regisztrációs ponton regisztrálhat, ahol a szervezők elvégzik az alkoholtesztet, melynek negatív eredményét a versenylap hitelesítésével tanúsítják.

5.3.1.   A döntő feladatai

A döntő feladatsorát a szervező határozza meg, a GKI szakmai alapképesítés és továbbképzés módszertana szerinti követelmények figyelembe vételével.

A döntő feladatsora gyakorlati feladatsor/ok végrehajtása, szükség szerint vezetéstechnikai tanpályán alkalmazandó feladat-modulok, illetve szimulátor berendezés használatával, különösen az alábbi követelmények mentén:

              1. Biztonsági szabályokon alapuló járművezetés

·         gazdaságos vezetési stílus;

·         biztonsági rendszerek;

·         a rakományrögzítés és teherelosztás fizikája.

2.      Előírások alkalmazása

·         szociális előírások Európában és az Európai Unióban;

·         a közúti árufuvarozásra vonatkozó előírások;

·         a rakományrögzítő felelőssége;

·         közlekedési szabályok belföldön és külföldön;

·         a jogsértő közlekedési magatartás következményei.

3.      Egészségvédelem, közlekedési és környezeti biztonság

·         a közúti közlekedés vészhelyzetei;

·         helyzetfelismerés vészhelyzetben;

·         a rakománnyal és a rakományok rögzítésével kapcsolatos tudnivalók.

A Szervező fenntartja a lehetőséget a döntő során írásbeli feladat előírására is.

A gyakorlati feladatsor egyes gyakorlatai, a végrehajtás módja és a pontozás elvei minden résztvevő részére azonosak, és a verseny helyszínén kerülnek részletesen közlésre és ismertetésre. A pontozás elveit és részleteit is tartalmazó gyakorlati feladatsort a szervező jelen Versenyszabályzat mellékleteként, nem nyilvánosan kezeli.

A gyakorlati feladatokat egy nyerges vontatóból és egy hozzá kapcsolt üres félpótkocsiból álló járműszerelvénnyel, illetve egyéb, a szervező által biztosított eszközökkel kell végrehajtani. A feladatok végrehajtásához szervező biztosítja az azonos típusú és felszereltségű járműszerelvényt és az egyéb eszközöket. A szerelvény a vezetéstechnikai feladatnak megfelelően szétakasztásra is kerülhet.

A feladatsor végrehajtása során a vezetéstechnikai tanpálya vezető instruktora, vagy a szervező által biztosított pályabírók közül kijelölt pályabíró a feladatot végrehajtó vontató jármű utasfülkéjében tartózkodik.

5.3.2.   A feladatsor értékelése

A versenyző által teljesített gyakorlati feladatok során a versenyző feladat-végrehajtásának eredményeit a Versenybizottság a pályabírók bevonásával, illetve a vezetéstechnikai tanpálya vezető instruktora az instruktorok bevonásával folyamatosan rögzíti a versenyző versenylapján.

Az értékelés során a versenyzők versenylapján az alábbiaknak szerepelniük kell:

·         az előírt szintidőn belüli időeredmény

·         a szintidő-túllépés

·         az esetleges hiba/hibák tényszerű megállapítása

·         a hibával/hibákkal járó hibapontok

·         további hibapontot, vagy kizárást eredményező szabálytalanságok

Amennyiben a gyakorlati feladatsor során szimulátor-berendezés használatára is sor kerül, a szimulátor-feladat teljesítését az alkalmazott berendezés szoftvere objektíven méri, kiértékelését automatikusan végzi és dokumentálja. Az értékelési dokumentáció a résztvevő versenylapjának mellékletét képezi. 


5.3.3.   A döntő lebonyolítása

Amennyiben a döntő során írásbeli feladatra sor kerül, az írásbeli feladat elméleti teszt kitöltése meghatározott időkereten belül. A tesztkérdéseket a szervező jelen Versenyszabályzat mellékleteként, nem nyilvánosan kezeli.

A részvevők az írásbeli teszt feladatot önállóan oldják meg, egymás feladatmegoldását nem láthatják, nem figyelhetik. Íróeszköz kivételével segédeszköz nem használható.

A tesztlapok kiértékelését a Versenybizottság megoldó kulcsok alapján végzi. Az elért pontszám a tesztlapon, a versenyző versenylapján és a jegyzőkönyvben rögzítésre kerül. A megoldások megtekintésére kizárólag a döntő napján és helyszínén van mód és lehetőség.

A vezetéstechnikai gyakorlati feldatsorvégrehajtását megelőzően a Versenybizottság képviselője a résztvevőkkel pályabejárás során közli a pontos feladatokat, a teljesítéssel elérhető pontszámokat, és a hibapontot eredményező hibalehetőségeket. A pályabejárást követő 10 percen belül a résztvevők – a sorsolás szerint meghatározott sorrendben – megkezdik, és folyamatosan végzik a versenyfeladatok végrehajtását.

A pálya és a versenyfeladatok előzetes kipróbálására nincs lehetőség.

A résztvevők kezdési sorrendjét a Versenybizottság jelenétében megtartott sorsolás határozza meg. A verseny megkezdése előtt valamennyi résztvevő sorszámot húz. A versenyfeladatok végrehajtását az egyes sorszámot húzó résztvevő kezdi, és a versenyzők kihúzott sorszámuk szerint, emelkedő sorrendben kezdik a feladat végrehajtását.

A vezetéstechnikaigyakorlati feladatsor megkezdése előtt minden résztvevő egy alkalommal beállítást végezhet a versenyjármű ülésén, és valamennyi visszapillantó tükrön. A feladatok végrehajtása közben utólagos beállításokra nincs lehetőség.

Amennyiben a gyakorlati feladatsor szimulátor-berendezésen végrehajtott feladatot is tartalmaz, a versenyzők a feladat végrehajtását megelőzően, vagy azt követően legfeljebb ötfős csoportban vesznek részt a szimulátor-berendezés instruktorának eligazításán, és a kezdési sorrend szerint, egymást követően kezdik meg a feladat végrehajtását.

A döntő gyakorlati versenyfeladatainak teljesítési sorrendjét a szervező a versenyfeladatban határozza meg. A szervező fenntartja a jogot arra, hogy a döntőt két szakaszban – egyenes kieséses selejtező rendszerben, majd azt követően a továbbjutott versenyzők részére megtartott döntőben – rendezze. A döntő versenyfeladatainak végrehajtása közben azon versenyzők, akik a versenyfeladatot még nem teljesítették, a versenyhelyszín főépületében várakoznak. A versenyhelyszín főépületén belüli szabad mozgást a szervező nem korlátozza.

A szervezőkkel, a Versenybizottsággal, a pályabírókkal, a verseny személyzetével, a versenytársakkal szemben tanúsított sértő, durva, trágár megnyilvánulás, illetve külső segítség igénybe vétele azonnali kizárást von maga után. A kizárás tényét a Versenybizottság jegyzőkönyvben rögzíti.

5.3.4.   Összesítés:

A döntő gyakorlati feladatsorának teljesítését követően a Versenybizottság a versenylapon rögzített eredményeket a versenyjegyzőkönyvben rögzíti, illetve a jegyzőkönyv, a versenylap, illetve az írásbeli tesztlap alapján az eredményeket valamennyi résztvevő tekintetében összesíti. A megállapított eredményt, mint a versenysorozat végleges eredményét, a Versenybizottság a döntő helyszínén ünnepélyes keretek között azonnal kihirdeti.

Pontegyenlőségesetén a Verseny első helyezettjének és további helyezettjeinek személyét az alábbi szempontok sorrendisége szerint kell meghatározni:

a)      a vezetéstechnikaigyakorlati feladatsorban elért összes pontszám;

b)      a vezetéstechnikai gyakorlati feladatsor jobb időeredménye;

c)      a vezetéstechnikaigyakorlati feladatsoron belül a gazdaságos vezetésre vonatkozó feladatban elért ponteredmény (ha volt ilyen jellegű feladat).

Változatlan pontegyenlőség esetén a pontegyenlőséggel érintett versenyzők sorrendjét az elődöntők során elért pontszám szerinti döntőbe jutási sorrendnek megfelelően kell meghatározni.

6. DÍJAZÁS

A Versenybizottság összesített eredménye alapján a döntőben az első helyen végzett résztvevő minősül győztesnek és jogosult a „Best Truck Driver Hungary 2019” (A legkiválóbb magyar kamionsofőr 2019) cím viselésére.

A győztes tárgynyereménye nettó 2.000.000 Ft (azaz Kétmillió forint) értékű pénzjutalom, melyet a szervező az eredmény kihirdetését követő 30 napon belül utal át a győztes által meghatározott bankszámlaszámra.

A verseny második helyezettjének díja 100.000 Ft (azaz százezer forint) értékű tárgynyeremény, a harmadik helyezett díja 50.000 Ft (azaz ötven ezer forint) értékű tárgynyeremény.

A győztes munkáltatója (részt vevő egyéni vállalkozó gépjárművezető esetén a győztes) tárgynyereménye a Verseny jelentőségét szimbolizáló tárgyjutalom.

A győztes további tárgynyereménye egy „Best Truck Driver Hungary” felirattal, illetve a NiT Hungary és az ORFK-OBB logójával ellátott kamionos hobby-rendszámtábla, illetve oklevél.

A verseny elődöntőinek és döntőjének résztvevői emléktárgyként egy, a Verseny nevét és az elődöntők időpontját és helyszínét, illetve a szervező és a támogató logóját tartalmazó felirattal ellátott pólót és ajándékcsomagot, illetve oklevelet kapnak.

A „Best Truck Driver Hungary” (A legkiválóbb magyar kamionsofőr) címet a versenysorozat 2013. évi elindításától számítva három alkalommal elnyerő résztvevő a díj harmadik alkalommal történő elnyerésétől jogosulttá válik az „Örökös Legkiválóbb Magyar Kamionsofőr” cím viselésére. A cím viselője a mindenkori versenysorozat elődöntőinek és országos döntőjének Díszvendége.

 

 

 

drivingcamp Hungary, Gartner Intertrans, J.S. Logistics, MOL, Waberer's