Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi Tájékoztató

A személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás és tárolása során:

  • az adatokat csak meghatározott és törvényes célra tároljuk, és attól eltérő módon nem használjuk fel,
  • a személyes adataidat tisztességesen és törvényesen dolgozzuk fel,
  • megfelelő biztonsági intézkedéseket teszünk az adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a jogtalan hozzáférést, megváltoztatást vagy terjesztést megakadályozzuk.

Ennek keretében:

1. A személyes adataidat a 5tengelyen.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (Nit Hungary) (székhely: 1108 Budapest, ÚJHEGYI ÚT 3. A. .; Azonosító: 01 99 017041; adószám: 19624552-2-42; a továbbiakban: Üzemeltető) jogosult kezelni, azokat harmadik fél részére kizárólag a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően adjuk át.

2. A hírlevélre való feliratkozás alapja az Ön hozzájárulása.

3. Az Ön által a feliratkozáskor megadott (név, e-mail cím) adatokat a MailChimp részére továbbítjuk. Az adatokat hírlevél küldésére használjuk.

4. Az Ön által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg kifejezetten nem kéri azok kezelésének megszüntetését.

 

5. A Weboldalt böngésző látogatókról, érdeklődőkről semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk. Böngészéskor mindössze anonim információk kerülnek rögzítésre arról, hogy a látogatók mely aloldalakat tekintik meg, milyen funkciókat használnak vagy próbálnak meg használni. Ezen adatok segítséget nyújtanak az oldal üzemeltetéséhez és továbbfejlesztéséhez, valamint a zökkenőmentes működés fenntartásához. Weboldalunkba Google Analytics követőkód került beillesztésre.

6. Az Üzemeltető a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el  azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

 

7. A személyes adatok kezeléséről bármikor ingyenes írásbeli tájékoztatást kérhet adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az (esetleges) adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről a következő elérhetőségeken:

8. Az adatok törlését/zárolását vagy helyesbítését is a fenti elérhetőségen kérheti, illetve ugyanitt van lehetősége az adatok kezelése ellen kifogást emelni, valamint az adatkezelésről tájékoztatást kérni, továbbá tiltakozni a személyes adatok kezelése ellen. Tájékoztatjuk, hogy tájékoztatási, illetve törlési, zárolási, helyesbítési kérelmét ezen igények beérkezésétől számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb 10 munkanapon belül ingyenesen, írásban teljesítjük. Az adatok a rendszerből teljesen 30 munkanapon belül törlődnek.

9. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a személyes adatok védelméhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) mint független, csak a törvénynek alárendelt Hatóság feladata.

10. A jogai megsértése esetén az Üzemeltető, illetőleg az adatátvevő ellen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c), illetve bírósághoz fordulhatsz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

11. A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény alapján történik.
A fenti jogszabályok teljes szövegét itt találja:

 

12. A teljes adatkezelési szabályzat az alábbi linken megtekinthető.

Budapest, 2018. május 14.